Workshop

Een workshop is een goede manier om mensen tot nieuwe inzichten te laten komen en het biedt de mogelijkheid om anders naar zaken te kijken en hier mee om te gaan. Deelnemers nemen actief deel en zullen samenwerken. Deze actieve deelname verhoogt het effect en maakt dat het vooral leuk is om aan een workshop deel te nemen!
  
Een workshop kan bijvoorbeeld uitermate geschikt zijn als onderdeel van een teamdag.
 
Venzs heeft workshops ontwikkeld op het gebied van veiligheidsbeleid binnen organisaties. Zowel theoretische als praktische onderdelen komen tijdens een workshop aan de orde.