Trainingen

Venzs richt zich vooral op trainingen voor crisismanagement, suïcidepreventie en trainingen in het omgaan met verward gedrag, lastig gedrag of zelfs agressief gedrag.
Crisismanagement
Het organiseren en ondersteunen bij crisismanagement trainingen en oefeningen in de rampen- en crisisbeheersing. Zowel multidisciplinaire en monodisciplinaire crisisoefeningen op operationeel-, strategisch- en beleidsniveau.

 

Het ondersteunen bij oefeningen kan onder andere door het (mede) ontwerpen van scenario’s en draaiboeken, inzetten van een evaluator, inzet van tegenspelers en het leiden of coördineren van oefeningen.

 

Suïcidepreventie

Wij verzorgen verschillende trainingen voor hulpverleners binnen de jeugd en volwassenen hulpverlening. Er zijn trainingen voor zowel gespecialiseerde (ggz) behandelaren en voor andere hulpverleners. De doelstelling van de trainingen is de cursist vaardigheden aan te leren en verantwoord te laten communiceren en handelen bij suïcidaal gedrag. Dit met als uitgangspunt de Multi Disciplinaire Richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

 

Verward gedrag

Steeds meer hulpverleners komen personen met verward gedrag tegen en vragen zich af wat doe je wel en wat doe je niet. Tijdens deze training worden er handvatten aangereikt voor het herkennen en interventiemogelijkheden bij verward gedrag.

 

Lastig gedrag of zelfs agressief gedrag
Trainingen in het omgaan met lastig gedrag of zelfs agressief gedrag hebben als eerste uitgangspunt het voorkomen van incidenten. Klantvriendelijkheid speelt een belangrijke rol binnen de trainingen.

 

Hoe spanningen op- en aflopen en wanneer gedrag grensoverschrijdend is, zijn belangrijke onderwerpen die tijdens onze trainingen aan bod komen. Om vervolgens praktische en effectieve handvatten aan te bieden.

Afgestemd op de praktijk van de deelnemers kunnen er tijdens trainingen naast verbale en non-verbale vaardigheden ook fysieke vaardigheden aangeboden worden. Mede door de inzet van ervaren trainingsacteurs worden onze trainingen ervaren als prettig en realistisch.